EN 2025 SEX ROBO AP RANPLASE GASON POU FI KI BEZWEN.


En 205 yn fanm ki pa vle gen neg ka achte yn sex Robo ki ap ka fè tout sa yon gason fè. Dapres yn konpayi chinwa fè konnen ke robo a ka bay pi bon sèvis ke gason e li pa janm fatige, e ou ka programe robo a pou konbyn tannou vle ni gwosè ou vlel. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s