10 erè pou’w pa fè devan fanmi madanm ak mari’w pou’w ka viv byn avè’l


Anpil fwa ou ka yon moun ou bezwen fè kel kontan ou mete’w cool ak  fanmil, men se konsa sa gndwa kraze relasyon sa si moun lan gen trop tolerans pou fanmil. 

1) Pa mande nenpot fanmi moun lan prete. Moun lan pa renmen pou’w ap desann valè’w devan nenpot moun nan fanmil.

2) Fè yo anvi wè’w, paske lè yo trop yo pap respektew.

3) Lè’w nan kont ak moun lan pa kouri rakonte fanmi. Lè’w fèsa ou ba yo okazyon opine e yo ka di sa yo vle.

4) Pa ret pre fanmi moun lan.

5) Pa kite yo fè nenpot blag avew. Sse rale yap ralew pou yo ka fè blag sa yo devan moun lan.

6) Pa nan sekrè ak fanmi moun lan. Lè’w ann sekrè yap di yo sekrè’w tou.

7)  Pa joure moun lan devan fanmil ni deye yo.

8) pa gate yo  nan bay lajan paske lew pa ba yo yap kreye problem.

9) Evite fe program ak yo.

10) Pa rakonte yo vi fanmi paw.

@Akaboss305

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s