5 erè pou’w pa fè si’w bezwen relasyonw rete djanm.


1) Pa di moun ou avel la nenpot bagay, paske gn bagay ou ka dil ki fel change konpòtman l avè’w, li ka difisil poul tounen moun li te ye ya.

2) Menm lè fanmi moun sa ta anvi antre nan relasyon seksyèl ave’w pa dakò. Pa eseye fè sa ak lot moun peryod.

3) Pa janm tire kou sou moun sa menm sil ta diw kek bagay ki blesew.

4) Pa chita nan yn telephone le’w finn fè sex ak moun sa, karesel bal atansyon.

5) Pa janm kanpe devanl pouw ap desann li di ou pa bezwenl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s