5 fason pou’w viv ak zanmi,fanmi ki ipokrit si’w paka fè yo lènmi.

1) Pa rankonte yo rèv ou paske you paske yap eseye bloke’w pandan yap griyen dan avè’w.

2) Pa montre yo bon zanmi’w paske yap pase pou pi bon epi eseye few paret led.

3) Fè yo toujou anvi wè’w.

4) Toujou plenyen ba yo pou yo ka pansew pi mal ke janw ye ya, paske rev yo se pou yo toujou pi bon ke ou.

5) Pa pran ed nan men yo paske gn ed yap eseye offri’w se yn pyèj.

6 thoughts on “5 fason pou’w viv ak zanmi,fanmi ki ipokrit si’w paka fè yo lènmi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s