10 fason pou Ayisyen wè’w bon moun.


1) Tout sa yo diw fok ou dakò.

2) Prete yo lajan pa mande yo l.

3) Toujou ap fe yo kado.

4) Depi yo fache ak yn moun ou dwe fache avel tou.

5) Fè tripotay ak yo.

6) Yo met derespektew griyen danw ba yo.

7) Fè sousou nan pye yo.

8) Depi yo mande w yn sèvis kouri fel menm sil pap bon pou ou.

9) Toujou griyen dan ba yo.

10) Ba yo domi lakay ou si yo gn bezwen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s