MIAMI,FL: Yon pon ki sot tonbe plizyè moun mouri ak anpil lot blese.

Jounen 15 mas, 2018

Yon PON sot tonbe tou pre lekol FIU nan miami. Plizyè moun mouri ak anpil lot blese.

Clic anba pou plis info👇🏾

Pon Tonbe-Channel7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s