Miami Beach, USA: Yon neg ki bat pitit mennaj li gn 3ans li touyel.

Lapolis nan Miami, Beach arete “Dennys Llopiz” après li rele 9-1-1 li di kel jwenn pitit mennaj li basen san konesans. Lè yo rive lopital avek timoun lan yo jwenn li mouri. Après Autopsy yon jwenn fwa timoun lan ap senyen anndan, avel lot organs ki anfle…Doktè avan timoun sa te mouri, li te pran kou anndan.

Apres anpil kesyon ankò misye fi li te al peche ak timoun lan ansanm ak manman vendredi, timoun lan te sot tonbe! Lè poze manman an kesyon li di; se pa vre.

Ou menm ki vle konsey ak bezwen swiv Akaboss sou FB pèsonel li clic sou lyen anba ki di swiv mwen⬇️⬇️⬇️

Clic la pouw swiv mwen ou mamdem zanmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s